projekt: http://szablonownia.atcsites.com

Forum mieszkańców       imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora        Księga Gości

projekt: http://szablonownia.atcsites.com
projekt: http://szablonownia.atcsites.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

Izba Pamięci Rodu Hallerów

Izba Pamięci Rodu Hallerów  w Jurczycach rozpoczęła swoją działalność wraz z I Krajowym Zjazdem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, zorganizowanym w Jurczycach 10 czerwca 2000 roku. Prowadzenie Izby Pamięci Rodu Hallerów jest ważnym elementem działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków (TPGJHiH).

Inicjatorką utworzenia stałej wystawy i jej opiekunem jest mgr Teresa Szczygieł, autorka opracowań, artykułów i wielu tekstów dotyczących historii Jurczyc i rodu Hallerów. Ale wystawa nie mogłaby istnieć bez ofiarnej pracy członków Towarzystwa, a szczególnie prezesa inż. Leszka Krupnika i ówczesnego sołtysa Jurczyc - Jana Lizaka, którzy pozyskiwali fundusze na wyposażenie i remont pomieszczeń. W 2004 roku dzięki przychylności i pomocy burmistrzów: Adama Najdera, Stanisława Paca oraz Stanisława Żaka, wyremontowana została sala wystawowa.

Izba i siedziba Towarzystwa mieszczą się w budynku dawnej szkoły, której w 1906 roku fundatorkami były Anna i Ewa Hallerówny, siostry generała Józefa. W okresie międzywojennym mieściła się w nim siedmioklasowa szkoła podstawowa, a po wojnie czteroklasowa szkoła podstawowa zlikwidowana w roku 1999. 

Budynek dawnej szkoły, w której obecnie mieści się

siedziba Towarzystwa oraz Izba Pamięci Rodu Hallerów.

 

   

  Zbiory Izby Pamięci

 

Ekspozycja zawiera pamiątki związane z życiem i działalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów i żołnierzy Błękitnej Armii. Cennymi eksponatami są portrety gen. Józefa Hallera z różnych okresów jego życia i kariery, unikatowe pocztówki i plakaty z jego podobizną z okresu wojny polsko - bolszewickiej, nawołujące do obrony kraju, zdjęcia rodzinne oraz artykuły i publikacje nawiązujące do wielkich i ważnych wydarzeń z historii Polski, których uczestnikiem był ten sławny Polak. Zgromadzono tu również pamiątki: dokumenty, medale, fotografie, elementy mundurów oraz artykuły, które pogłębiają wiedzę na temat Hallerczyków, ich losów i późniejszych kontaktów z gen. Józefem Hallerem. Wśród eksponatów znajdują się zdjęcia zabytkowych dworów i miejsc w naszym regionie, ale również i w Polsce, związanych ze słynnymi członkami rodu Hallerów. W 2005 roku Cezary Michał Haller z Bytomia ufundował gabloty.

Przykładowe eksponaty:

        

       

Zgromadzona w tym miejscu literatura daje wszystkim możliwość zgłębienia tematu, poznania małej ojczyzny  i rozbudzenia patriotyzmu lokalnego. Na bazie eksponatów Izby powstało wiele prac szkolnych. Nauczycielom, którzy wraz z uczniami, chętnie odwiedzają ekspozycję, daje ona możliwość realizacji ścieżki regionalnej i rozbudzania twórczej aktywności wychowanków. Opiekun Izby przeprowadza dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz wycieczek PTTK lekcje historii. Można też wybrać się na wycieczkę śladami Błękitnego Generała i jego rodziny w Gminie Skawina. Opiekun Izby lub przewodniczący  TPGJHiH  oprowadzają i przybliżają historię wszystkim zainteresowanym.

Wystawa jest ważnym elementem edukacji regionalnej. Dzięki współpracy ze szkołami Gminy, nauczycielami i oddziałem krakowskiego PTTK spełnia  ważne zadanie. Licznie odwiedzające ekspozycję wycieczki, zwiedzając wystawę, mają okazję poznać, poprzez dokumenty i pamiątki z tamtych czasów, historię naszego regionu i Polski.

Materiały w Izbie Pamięci zgromadzono dzięki ofiarności członków Towarzystwa z całej Polski. Są one cennym uzupełnieniem historii naszego regionu, kraju, pomagają zatrzymać czas, są źródłem wiedzy dla uczniów i młodzieży oraz elementem pamięci narodowej. Również dzięki życzliwości prywatnych kolekcjonerów Izba eksponuje unikatowe dokumenty i  zdjęcia i żywo przypomina o  zasługach generała Józefa Hallera.

W otoczeniu dawnej szkoły, została postawiona drewniana kaplica wraz z ołtarzem z drewna litego. To pamiątkowy ołtarz, na którym wisiał obraz Matki Bożej Hallerowskiej, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, podczas jego przejazdu przez naszą parafię 11 sierpnia 2002 roku. Dla Jurczycan to cenna pamiątka po Wielkim Papieżu Polaku.

W dniu 13 sierpnia 2005 roku w Jurczycach odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 85-leciu zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, udziału w niej gen. Józefa Hallera i okazji 640-lecia Jurczyc. W dniu następnym, odbyła się uroczysta msza polowa, po której uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci generała Hallera.

Drewniana kaplica upamiętniająca pontyfikat Jana Pawła II  przy budynku Izby Pamięci (fundatorami właściciele dworku hallerowskiego, państwo Krawczykowie)

 

Wystawę w Izbie Pamięci Rodu Hallerów można zwiedzać

po wcześniejszym umówieniu się.

Po wystawie oprowadza twórca i opiekun wystawy - mgr Teresa Szczygieł po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub inż. Leszek Krupnik - przewodniczący TPGJHiH.

 

tel.604 501 044 Leszek Krupnik

lkrupjur@wp.pl

tel.507 110 062 Teresa Szczygieł

ip.teresaszczyg@gmail.com

 

 

strona główna

 

© Paco