projekt: http://szablonownia.atcsites.com

Forum mieszkańców       imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery       Księga Gości

projekt: http://szablonownia.atcsites.com
projekt: http://szablonownia.atcsites.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

Rys Historyczny

Nazwa miejscowości  pochodzi od imienia nieznanego bliżej Jurka, zasłyszana z legend i opowiadań. W dawnych czasach nazwy terytoriów zasiedlanych  przez ludzi często wiązały się z rodem licznie zamieszkującym dany obszar.

Pierwsza wzmianka o  wsi z 1365 roku wymienia jako właściciela podsędka oświęcimskiego, Michała z „Jurczic". W 1404 roku w Jurczycach było już kilku dziedziców: Bieniek, Franciszek, Rafał, Andrzej, Jakusz, Kuszek i Więcław. Spośród późniejszych właścicieli wsi należy wyróżnić Andrzeja z Jurczyc, który w 1451 roku nabył od Marcina Birowo z Przebenic również kilka posiadłości na wschód od Myślenic: Banowice (dziś przysiółek Drogini), Łęki, Porębę i część Trzemeśni. Od nazwy pierwszej z tych wsi przybrał on przezwisko Banowski, ale mimo to nadal pisał się „Andrzej Banowski z Jurczyc". Albo sprzedał Jurczyce, albo posiadał tylko część tej wsi, ponieważ w późniejszym okresie występują już inni jej dziedzice. Jeden z nich, Piotr, używał nazwiska Jurczycki, które przejęli jego potomkowie.

Niedługo po założeniu klasztoru - eremu na Srebrnej Górze pod  Krakowem, Jurczyce nabyli zakonnicy - Kameduli i posiadali wieś, aż do rozbioru Polski w 1772 roku. Po tym czasie władze austriackie przejęły dobra klasztorne w tym również Jurczyce, a następnie sprzedały je prywatnym właścicielom.

Jurczyce początkowo przeszły w ręce Jordanów z Zakliczyna (koło Dobczyc), a następnie Biberstein - Starowiejskich. Ostatnią przedstawicielką tej rodziny w Jurczycach była Karolina Biberstein - Starowiejska.

W 1867 roku Jurczyce zakupił Henryk Haller de Hallenburg, który wcześniej swoje działy po ojcu w sąsiedniej Polance odsprzedał bratu Władysławowi, a sam osiadł w Jurczycach i stał się założycielem jurczyckiej linii Hallerów. Henryk Haller zmarł w 1888 roku, ale jego żona Olga z Tretterów nadal była właścicielką niewielkiego, 88  hektarowego majątku w Jurczycach. Olga zmarła w 1940 roku, dożywszy sędziwego wieku 93 lat. Jej syn Karol był ostatnim dziedzicem Jurczyc. Po upaństwowie­niu majątku w 1945 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie zmarł w roku 1967.

Obecnie wieś podlega gminie Skawina. Liczba mieszkańców liczy niewiele ponad 500. Duża część terenów w Jurczycach wchodzi w skład Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W szczególności obszary niezamieszkałe, teraz nieużytki rolne.

 

Literatura:

T. Szczygieł: Jurczyce dawniej i dziś, "Gazeta Skawińska", nr 56, 2005

T. Szczygieł: Sołectwo Jurczyce, opracowanie własne
 

strona główna

 

© Paco